Poignée KIT SPLIT GRIP DUPLON CRSD

Kits de poignée split grip en EVA / duplon. 

Adaptables en fonction du blank.

28,80 €TTC

Poignée KIT FULL DUPLON CRSD

Kits de poignée pleine en EVA / duplon. 

Adaptables en fonction du blank.

30,44 €TTC

Poignée Kit Carpe EVA Long DPSM18

27,25 €TTC

Kit Carpe Liège DPSM18

71,18 €TTC

Kit Carpe ALPS 18

103,37 €TTC

Poignée Kit Carpe DPSM18 Silver

44,26 €TTC

Poignée Kit Carpe DPSM18 Black

23,26 €TTC