Anneau Pack Jigging Light

Pack Jigging Light 15-30LBS de 4'10 à 6'10

26,00 €TTC

Anneau Pack Jigging Medium

Pack Jigging Medium 30-50LBS de 4'10 à 6'10

36,11 €TTC

Anneau Pack Jigging Heavy

Pack Jigging Heavy 50LBS+ de 4'10 à 6'10

40,61 €TTC