Anneau Pack Jigging Light

Pack Jigging Light 15-30LBS de 4'10 à 6'10

A partir de 26,00 €TTC

Anneau Pack Jigging Medium

Pack Jigging Medium 30-50LBS de 4'10 à 6'10

A partir de 36,11 €TTC

Anneau Pack Jigging Heavy

Pack Jigging Heavy 50LBS+ de 4'10 à 6'10

A partir de 40,61 €TTC